पुनः दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना

मिति: २०७६।०२।११ पुनः दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना सामाजिक बिकास मन्त्रायल र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल प्रदेश नं ३, मकवानपुरको संयुक्त साझेदारितामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सुचनालाई प्रभावकारी बानाउन सुचना डेस्क सञ्चालनको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहातमा रहने गरी एकजना कर्मचारी र एकजना दोभाषेको आवश्यकता भएको हुनाले तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका नागरिकहरुबाट लिखित दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सुचना…

NFDN supports Education Materials to Deaf School

On 23rd 2019, National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) provided special educational materials to the Central Secondary School for Deaf in a formal program organized in the premises of School at Kathmandu. The program was conducted in the chair of Mr. Narayan Bhakta Shrestha (Rayan), the president of school management committee and former chancellor…