May 2018

दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएमसँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका… Read more दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना

अपांगतामैत्री प्रविधि हुनुपर्ने माग

अपांगता भएका अधिकारकर्मीहरुले सूचना, सञ्चार र प्रविधि अपांगतामैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सातौँ विश्व पहुँच सचेतना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपांग… Read more अपांगतामैत्री प्रविधि हुनुपर्ने माग

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५ वैशाख २७ गते यस महासँघ द्वारा तपशिल… Read more सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना