नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूका लागी उनीहरूले अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने केहि व्यवस्थाहरू समेटेर अस्ति शुक्रबार एउटा नया सर्कुलर पठाएको रहेछ। त्यस सर्कुलरको बुदा नं ४ मा लेखिएको रहेछ- “ज्येष्ठ नागरीक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सरल…

Suggestions and Recommendatios submitted by NFDN to the Election Commission Nepal

National federation of the disabled submitted suggestions and recommendation relating to disability community that the Election Commission of Nepal should incorportate in its new five year strategy. The document contains suggestions on Organziational development, Networks and Capacity Development, Registration and Elections technologies and Electoral educations. Language: NepalI Format: PDF Download Link