अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा मा सुझाव माग

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मिति २०७४/०९/०६ सुचना अनुसार सो मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा  उपर राय सुझाव पेश गर्नका लागि सबैमा अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयको उक्त सुचना अनुसार सो मस्यौदा उपर राय सुझाव पौष २०, २०७४ भित्र निम्न ईमेल, फोन नं वा पत्राचार गरेर पेश गर्न सकिनेछ।

सुझाव पठाउने ठेगाना:


फोन : ०१ ४२००१२५
ईमेल : mowcswdisability@gmail.com
पत्राचार : अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन शाखा, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ

महासँघ मार्फत पनि सुझाव पठाउन सकिने:


यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा  उपर सुझाव राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपाल मार्फत पनि पेश गर्न सकिनेछ। सबैबाट प्राप्त भएका त्यस्ता सुझावहरूलाई समेटेर महासँघले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा एकमुष्ट रूपमा बुझाउनेछ।

महासँघ मार्फत सुझाव पठाउने ठेगाना:

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ – नेपाल
केन्द्रीय कार्यालय, भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ।
फोन: 014231159, 014488540
ईमेल: gsecretary@nfdn.org.np

नियमावलीको मस्यौदा डाउनलोड:


PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

Word Format मा डाउनलोड् गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *