सदस्यता नवीकरण गर्ने बारेको सुचना

मिति : २०७५/५/ १५ गते

श्री अध्यक्ष ज्यु
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सम्पुर्ण सदस्य संस्थाहरु

बिषय : सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा आवद्ध भइ गत आ.व न्युनतम ०७४/०७५ सम्म पनि नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य संस्थाहरुले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० को (पाँचौ संशोधन २०७४) को दफा ९.२ मा सदस्यताको नवीकरण सम्बन्धी भएको व्यवस्था अनुसार आगामी २०७५ भाद्र २६ गते भित्र नवीकरण गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

त्यस पछी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रदेश साधारण सभा तथा अधिवेशन हुने भएकोले केही समयको लागि नवीकरण बन्द रहने ब्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ । नवीकरण गर्दा तपसिलका कागजातहरु अनिवार्य उपलव्ध गराउनु हुन समेत अनुरोध छ।

नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु


  • संस्थाको लेटरप्याडमा छाप सहितको निवेदन
  • चा.लु. आर्थिक वर्ष सम्म नवीकरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
  • गत आ.व.को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
  • गत आ.व.को प्रगति प्रतिवेदन ।
  • कार्यसमितिका पदाधिकारि तथा सदस्यहरुको अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपी (कार्य समिति परिर्वतन भएमा )
  • गत साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपी ।
  • कार्यसमितिको अपाङ्गताको प्रकार र नामावली, मोबाइल नं र इमेल (कार्य समिति परिर्वतन भएमा )

राजु बस्नेत
महासचिव

यो पत्रको स्क्यान कपि निम्नानुसार रहेको छ।


यो पत्रलाई डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्।

यो पत्रलाई डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *