दरभाउपत्र पुन: आव्हानको सूचना (राधाकृष्ण मन्दिर, तार्केश्वर नगरपालिका)

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ—नेपालबाट तारकेश्वर नगरपालिकास्थित राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा पहुँचयुक्त शौचालय निर्माणका लागी महासंघको बेवसाईट मार्फत असोज २ गते सूचना प्रकाशित गरिएकोमा पर्याप्त दरभाउपत्रहरु प्राप्त हुन नआएकोले सो प्रक्रिया रद्द गरी पुन दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायीले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ५ दिनभित्र यसै बेवसाईटमा राखिएको BOQ भरेर लिखित आवेदन सहित पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

निर्माण सम्बन्धी डिजाइन, बीओक्यू यसै सूचनासाथ राखिएको छ । आवेदन पाँचौ दिनमा कार्यालय समयभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । पाँचौ दिन कार्यालय बन्द रहेमा त्यसको भोलीपल्ट दर्ता गर्न सकिनेछ । सबै विवरण राम्ररी नभरिएको (अधुरो र अपूरो दरभाउपत्र), धेरै केरमेट गरिएको दरभाउपत्र प्राप्त भएमा स्वीकार गरिने छैन । कुनै कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ ।

तपसिल

Accessible Toilet Design for Radha Krishna Temple

BOQ for Radha Krishna Temple