दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (एभिएशन म्युजियम, काठमाडौं )

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ—नेपालबाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु दरभाउपत्र आव्हान (Quotation) प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायीले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यसै बेवसाईटमा राखिएको BOQ भरेर लिखित आवेदन सहित पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

निर्माण सम्बन्धी डिजाइन, बीओक्यू यसै सूचनासाथ राखिएको छ । आवेदन सातौं दिनमा कार्यालय समयभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । सातौ दिन कार्यालय बन्द रहेमा त्यसको भोलीपल्ट दर्ता गर्न सकिनेछ । सबै विवरण राम्ररी नभरिएको (अधुरो र अपूरो दरभाउपत्र), धेरै केरमेट गरिएको दरभाउपत्र प्राप्त भएमा स्वीकार गरिने छैन । कुनै कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ । राष्ट्रिय अपांग महासंघका परियोजनामा काम गरिरहेका वा गरिसकेका निर्माणकर्मीको हकमा दरभाउपत्र मूल्यांकन गर्दा उनीहरुले विगत तथा बर्तमानमा गरेका कामको रेकर्ड राम्रो रहे—नरहेको समेत मूल्यांकन गरिनेछ ।

तपसिल

सिनामंगल, काठमाडौंमा अवस्थित एभिएशन म्युजियम परिसरमा पहुँचयुक्त रेलिङ तथा ग्रास कार्पेट राख्ने कार्य

final drawing_aviation museum

boq final_aviation