पहुँचयुक्तता सम्बन्धी अवार्डका लागि मनोनयन (Nominating for Accessibility Awards)

अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैका लागि सहज हुने गरी भौतिक संरचना, सञ्चार प्रणाली जस्तै वेबसाइट, सफ्टवेर वा अन्य सेवा सुविधाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने, विश्वव्यापि संरचनाका सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्धन गर्ने वा अपाङ्गता मैत्रि संरचना वा प्रणालीको विकाशमा योगदान गरिरहेका व्यक्ति, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, समूह वा अन्य कुनै संस्थाहरू मध्येबाट केहीलाई यस राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा त्यस किसिमका काम गरिरहनु भएका व्यक्ति, निकाय, समूह वा संस्थाहरूबाट तलको ढाँचामा आवश्यक सूचना आह्वान गरिन्छ।

साथै त्यस किसिमका कार्य गरिरहेका व्यक्ति, निकाय, समूह वा संस्था बारे जानकारी हुने व्यक्तिले समेत सोही ढाँचामा सिफारिश गर्न सकिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

National Federation of Disabled – Nepal wishes to facilitate some individual, groups or organizations by providing them Accessibility Award in a Public Ceremony. This award will be provided to those who are making physical infrastructures and/or communication systems (Website, Apps, Software) accessible for all including people with disabilities or those who are contributing towards disability friendly infrastructures and systems by adopting and promoting Universal Design Principles (UDP).

Please use this form to nominate yourselves (individual, groups or organizations) or others you know who are involved in mentioned initiatives.

मनोनयन फारम (Nomination Form)


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *