अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकार अनुगमन, काठमाडौँ (समष्टिगत प्रतिवेदन) को अडियो

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकार अनुगमन, काठमाडौँ (समष्टिगत) प्रतिवेदनले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन परियोजनाको नतिजा प्रस्तुत गर्छ, जुन नेपालको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत ढाँचाको सघन मूल्याङ्कन गर्ने दिशामा एउटा अग्रगामी पाइला हो ।

अडियो फाईलहरू

कृपया अध्याय अनुसारको फाईल डाउनलोड गर्नको लागी दिईएको तालिकमा रहेको जानकारी र लिङ्कको प्रयोग गर्नुहोला। यी सबै फाईलहरू एकैपटकमा जिप फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ थिच्नुहोला

सि. नं
अध्याय डाउनलोड लिङ्क
कभर पृष्ठ र योगदानकर्ताहरू Download
आभार – सुदर्शन सुबेदी Download
प्राक्कथन – प्रा. डा. मार्सिया रिउ Download
कानुनी व्यवस्थाहरूको सुची Download
तालिकाहरूको सुची Download
विषय सुची Download
प्रतिवेदन सार Download
अध्याय १ Download
अध्याय २ Download
१० अध्याय ३ Download
११ अध्याय ४ Download

यस प्रतिवेेदनलाई डेसी (DAISY) फर्म्याटमा डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *