अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली

आम मानिसहरूले जानेर वा नजानीकनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न अमर्यादीत र गलत शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको मनोवलमा ठेस पुर्याउने काम गरीरहेका हुन्छन्। यस्ता शब्दहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत तथा पेशागत विकासको लागी बाधक बनिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा सधै मर्यादीत शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्न हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँँ। पाठकहरूको सहजताका लागी हामीले बिभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्नहुने र नहुने शब्दावलीहरूलाई समेटेर यो सामाग्री तयार गरेका छौँ। कृपया नेपलाी वा अँग्रेजीमा यस्ता शब्दावलीहरू हेर्नलाई निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोला।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने मर्यादीत र सही शब्दावली

गलत (अमर्यादीत) सहि (मर्यादीत)
अपांग, असामान्य, विशेष क्षमता भएका, फरक क्षमता भएका अपांगता भएका व्यक्ति
सामान्य, स्वस्थ अपांगता नभएका व्यक्ति
लुलो, कुँजो, खोरोन्ड़ो, वामपुड्के, डुडो, लङ्गडो, बाउन्नबीर, खुडें शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति
कानो, अन्धो दृष्टिविहीन, दृश्यविहिन, न्यून दृष्टियुक्त
बहिरो, वक्क लाटो बहिरा व्यक्ति, सुस्त-श्रवण
लठेब्रो, गोज्यान्ग्रो, सुस्तमनस्थिति बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति
लाटो, हकला भकभके, स्वर बोलाई सम्बन्धि अपांगता भएका व्यक्ति
पागल, बौलाह मनोसमाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति
अन्धो-लाटो श्रवण-दृष्टिबिहिन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *