दिगो विकास लक्ष्यहरु: एक परिचय

दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)हरूको उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्नु हो । विश्वका नेताहरूले मानिस, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक कार्ययोजना तयार गरेका छन् । चरम गरिबी लगायत गरिबीका सबै स्वरूप तथा आयामहरूको उन्मूलन गर्नु विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ र दिगो विकासका लागि गरिबीको अन्त्य एउटा अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । यी १७…

Interaction session with the professionals of aviation sectors on accessibility

NFDN in partnership with CBM and in technical collaboration with four seasons conducted a session on ‘Role of Aviation Sectors for the Promotion of Inclusive Tourism in Nepal’. The event was participated by twenty two professionals from tourism sectors. The interaction session was valuable as personnel from aviation sector shared their policies and contribution for…

Consultation workshop organized in finalizing the alternative report of UNCRPD

July 16, 2017, National Federation of the Disabled, Nepal (NFDN) convened a final consultation and data validation workshop on the civil society report (alternative report) of UNCRPD “United Nation Convention on the Rights of Persons with Disability-2006”. The event was held on 16th July, 2017 at Alpha-house New-Baneshwor Kathmandu, Nepal. The event saw around 55…

संघियतामा अपाङ्गताका सवाल

श्रवणदृष्टिविहिन अपांगता भनेको के हो र श्रवणदृष्टिविहिन अपांगता भएका बालबालिकाको अवस्था र हाल भइरहेका प्रयासहरु यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरीएको छ ।

Disability activists handed the memorandum to the spokesperson of Election Commission

Picture Caption:Disability activists handed the memorandum to spokeperson of Election Commisssion Today, the disability activists, in the leadership of NFDN met the spokesperson of Election Commission and handed over the memorandum regarding the various issues of disability in the upcoming election. Five years strategic paper of Nepal Election Commission 2015-19 has clearly mentioned that at…

Coaching program on employment and self employment for youths with disabilities

On 29 and 30 June 2017, National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) organized two days coaching program on Employment and Self Employment for youths with disability in Kathmandu in partnership with Ministry of Women, Children and Social Welfare. The main objective of the program was to empower the participants and share information about employment…