Year 2015

साझा सवाल – अपाङ्गता भएर पनि प्रेरक जीवन बाँच्नेहरु

यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सफल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संघर्ष र सफलताको कथाहरुलाई समेटिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन भोगाई र चुनौतिहरु के के रहेका छन् र कसरी आफ्नो सिप र क्षमतालाई विकास गर्दै ती व्यक्तिहरु प्रेरक जीवन बाच्न सफल भए भन्ने विषयवस्तुहरु समावेश गरिएको छ ।

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्न तयार गरिएको इन्च्योन रणनीति- २०१२: सजिलो नेपाली रुप

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भ…

District wise population of Disability

Following is the District wise data of People with Disabilities indifferent districts of Nepal. We have sourced this data from CBSNational Cencus, 2011. According to the Census 2011, 1.94% of total population of Nepal has some kind of disability. District…