कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको पदपुर्ति समितिको सिफारिस र संघीय कार्य सम्पादन समितिको मिति २०७६ साल माघ २४ को निर्णय अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरूमा देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरू छनौट गरिएको सूचित गरिन्छ ।

क्र स नाम पद ठेगाना कार्यस्थल अपाङ्गता साझेदारी
जानुका कटुवाल प्रदेश परियोजना अधिकृत सिद्धिचरण २, ओखलढुङ्गा बिराटनगर शारीरिक एचआइ
सुस्मा भट्ट प्रदेश परियोजना अधिकृत काठमाण्डौ जनकपुर अन्य एचआइ
सुर्य प्रसाद भट्टराई प्रदेश परियोजना अधिकृत चापाकोट ६, स्याङ्गजा पोखरा न्युन दृष्टियुक्त एचआइ
नविना गिरी प्रदेश परियोजना अधिकृत बिरेन्द्रनगर ४,  सुर्खेत सुर्खेत अन्य एचआइ
अनिता दाहाल प्रदेश परियोजना अधिकृत धनगढी १, कैलाली धनगढी शारीरिक एचआइ
हिमा कुमारी थापा प्रदेश परियोजना सहायक बिरेन्द्रनगर ७,  सुर्खेत सुर्खेत अन्य एचआइ
दिपक बस्नेत कार्यक्रम सहायक बार्जु १ सुनसरी बिराटनगर अन्य एफएफओ